AVR

Het zou mooi zijn als er in de toekomst hier nog een bedrijf wordt toegevoegd dat van ons energie in de vorm van stoom kan afnemen!

Michiel van Schravendijk

AVR is een energiecentrale op bedrijventerrein InnoFase. Het bedrijf zet afval om in energie: in de vorm van elektriciteit aan het net en in de vorm van warmte aan de stadsverwarmingsnetwerken in Duiven en Westervoort. Maar AVR doet meer dan alleen energie uit afval halen. Voor een deel houdt het bedrijf zich bezig met compostering en daarnaast verwerkt AVR ook nog een specifieke afvalstroom uit papierrecycling tot een cementproduct en energie.

Ondernemen op InnoFase

Van Schravendijk:” We waren één van de eerste bedrijven die zich op dit terrein vestigden, in het jaar 1975. Toen was het voornamelijk alleen nog maar weiland om ons heen, maar inmiddels zijn er al veel bedrijven bijgekomen. Op onze locatie in Duiven werken op dit moment zo’n 100 mensen. We hebben een belangrijke verbinding met WRIJ, daar wij hun gereinigde afvalstroom als proceswater gebruiken.”

InnoFase en de toekomst

Van Schravendijk zou het mooi vinden als er in de toekomst nog een bedrijf aan het bedrijventerrein wordt toegevoegd dat energie van AVR kan afnemen. “Het zou een interessante uitbreiding zijn, als er een bedrijf zich zou vestigen op InnoFase dat in belangrijke mate energie in de vorm van stoom van ons af zou nemen. We zien onszelf ook echt als een energiecentrale en geen afvalverbrander.” Maar het bedrijf zit niet stil met het oog op de toekomst:” Op dit moment zijn we bezig met Nuon warmte om de stadsverwarmingsnetwerken aan onze kant van de IJssel te verbinden met die aan de overzijde van de rivier. Dat zou een verdubbeling van ons netwerk opleveren met uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.”

AVR