Bruins & Kwast

Het gaat toch allemaal steeds meer de richting op van duurzaamheid en groene energie. Op InnoFase maken we daarin grote stappen.

Henk Vink

Bruins & Kwast Biomass Management is producent en leverancier van secundaire (bio)brandstoffen en grondstoffen, afkomstig uit met name groen-, hout- en hoog-calorische reststromen. Bruins & Kwast speelt een vooraanstaande rol in de groene keten onder het motto “Energiek in natuur en milieu”.

Ondernemen op InnoFase

De gebroeders Hermsen hadden in Westervoort een bedrijf in groencompostering. Toen het bedrijf verplaatst moest worden vanwege Ruimte voor Rivier, was InnoFase een van de weinige plekken in Gelderland waar categorie 4- en 5-bedrijven zich konden vestigen. Bovendien was het erg prettig dat op InnoFase soortgelijke bedrijven bij elkaar geclusterd zaten. Henk Vink: “Het voordeel is dat je met bedrijven bij elkaar zit die allemaal gerelateerd zijn aan dezelfde activiteiten met betrekking tot nieuwe energie en afval.” Vandaar dat in 2010 de stap naar InnoFase werd gemaakt. Inmiddels is het bedrijf overgegaan naar het huidige Bruins & Kwast.

InnoFase en de toekomst

Vink vervolgt: “We bevinden ons in het topsegment van de certificering van duurzaamheid. We verwerken groenafval tot hoogwaardige compostproducten en biomassa om groene energie op te wekken. Op InnoFase maken we gezamenlijk grote stappen op het gebied van duurzaamheid en groene energie. Stappen die we ook zullen blijven maken de komende tijd, met zijn allen!”

Bruins & Kwast