LNG Solutions

“We zijn ervan overtuigd dat we met LNG iets toe kunnen voegen aan bedrijventerrein InnoFase, zodat we echt als gemeenschap groener kunnen worden.“

Jan-Joris van Dijk

LNG Solutions is een combinatie van de kracht en kennis van Cofely in technische dienstverlening en GDF SUEZ Energie Nederland op het gebied van LNG en de gasmarkt. LNG Solutions heeft als hoofddoel om LNG op de Nederlandse markt als brandstof voor wegtransport en scheepvaart te introduceren. Het bedrijf levert LNG en investeert in de infrastructuur om LNG vanuit de opslagterminals bij de klant te brengen, uiteindelijk in de vorm van afgiftepunten. In het voorjaar van 2013 is het eerste LNG-vulpunt op bedrijventerrein InnoFase een feit.

Ondernemen op InnoFase

Jan-Joris van Dijk: “We vestigen ons op InnoFase met de realisatie van een LNG-vulpunt op het tankstation van Salland olie. We zijn overigens een zusterbedrijf van SITA, dat al op InnoFase gevestigd is. SITA is dan ook een van de eerste afnemers die op LNG zal gaan rijden.” LNG Solutions juicht het concept van InnoFase met heel veel enthousiasme toe. Van Dijk: “We zijn ervan overtuigd dat we met LNG iets toe kunnen voegen aan bedrijventerrein InnoFase zodat we echt als gemeenschap groener kunnen worden. Daarnaast gaan we door het aanbieden van LNG ook onderdeel uitmaken van de kring van reeds zittende bedrijven als één van de schakels in het verduurzamen van die bedrijven.”

InnoFase en de toekomst

LNG Solutions heeft ook al een heel duidelijk beeld van wat er in de toekomst nog allemaal meer mogelijk is op het bedrijventerrein. Van Dijk: “ Op dit moment onderzoeken we de haalbaarheid van een project om samen met SITA het groene afval dat zij verzamelen tot biogas te vergisten en het in te gaan zetten voor mobiliteit om op te gaan rijden. Dan spreek je echt over een lokale gesloten cirkel van duurzaamheid. Als we met alle betrokkenen op InnoFase de handen ineen kunnen slaan en we die afvalstroom om kunnen zetten naar brandstof, dan is dat toch een ultiem voorbeeld van wat je in die context op het bedrijventerrein kunt realiseren?”

LNG Solutions