Salland Olie

We zijn hier omgeven door bedrijven die zich dagelijks bezighouden met allerhande milieuaspecten, net als wij!

Fred Evers

Salland Olie is sinds 1973 één van de grootse leveranciers van hoogwaardige brandstoffen en smeermiddelen in Oost-Nederland. Met de vorming van een joint venture met Texaco verwierf Salland Olie in 1982 het exclusieve recht dat merk te voeren in de regio. Dankzij de Salland Olie Kredietkaart kunnen transporteurs op een veilige en snelle manier tanken op een snelgroeiend aantal tanklocaties in Nederland.

Ondernemen op InnoFase

Salland Olie exploiteert op InnoFase een onbemand tankstation, waar 24 uur per dag getankt kan worden. Het behoort tot een netwerk van 200 tankstations in de Benelux, waar houders van een Salland Olie Kredietkaart kunnen tanken. Evers ziet Salland Olie niet als een grootgebruiker van het bedrijventerrein zelf. Immers: “Het is eigenlijk gewoon een tankstation. Wel een tankstation dat wij prima in orde houden en dat tot een heel groot netwerk van tankstations behoort. Bovendien is het voordeel voor de andere ondernemers op InnoFase dat zij zelf niet hoeven investeren in brandstofopslag en geen milieurisico hoeven aan te gaan.”

InnoFase en de toekomst

Evers vond destijds wel dat het belangrijk was dat het bedrijventerrein ook de nodige aandacht zou krijgen. Hij is dan ook erg tevreden met hoe de gemeente het aanpakt en het terrein aan het profileren is. “Het mooie is dat alle bedrijven die hier gevestigd zijn, zich allemaal bezighouden met allerhande milieuaspecten. Net als wij. Daarnaast exploiteren we ook het meest duurzame station van de Benelux (Zwolle Hessenpoort) waar naast alle traditionele brandstoffen ook de belangrijkste milieuvriendelijke brandstoffen te verkrijgen zijn. Denk daarbij aan LNG, CNG, Co2, Adblue en Electra. En daar waar mogelijk willen wij die brandstoffen nu ook op andere stations gaan implementeren. Begin volgend jaar plaatsen wij hier op het terrein dan ook een vulpunt waar vloeibaar aardgas getankt kan worden.”

Salland Olie