Waterschap Rijn en IJssel

We moeten in de toekomst nog meer gaan samenwerken en lokaal proberen zaken op te lossen en kringlopen te kortsluiten. Daar worden we allemaal beter van.

Coert Petri

Het Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het oppervlaktewater en het afvalwater in de omgeving. Het Waterschap beheert het (grond)waterpeil, zuivert het rioolwater en zorgt voor zuiver water in beken, sloten en rivieren. Op het terrein in Duiven vindt de zuivering van rioolwater van Arnhem en omstreken tot aan de Duitse grens plaats. Bij het zuiveringsproces wordt ook veel biogas gemaakt, waar het Waterschap stroom (voor zichzelf) en warmte (om tanks te verwarmen) van maakt.

Ondernemen op InnoFase

Coert Petri: “We zitten al tientallen jaren op het terrein in Duiven. In totaal werken bij het Waterschap 400 personen; bij de zuivering op InnoFase werken een man of 5. Naast dat we water zuiveren en lozen als oppervlaktewater voor de IJssel, zuiveren we ook het afvalwater van het bedrijventerrein. Zo blijven we altijd op zoek naar nog meer synergie. De energie die we opwekken verbruiken we zelf, al leveren we al wel ruim 20 jaar water aan de AVR.”

InnoFase en de toekomst

Petri heeft een duidelijk beeld voor ogen van waar het in de toekomst met InnoFase naartoe zou moeten gaan: “Het is belangrijk dat we in de toekomst nog meer gaan samenwerken en lokaal proberen zaken op te lossen en kringlopen te kortsluiten. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.” Zelf zit het Waterschap ook niet stil. Petri legt uit: “We zijn erg veel bezig met innovatieve projecten. Op dit moment bijvoorbeeld de Energiefabriek en de Grondstoffenfabriek. Het idee achter de Energiefabriek is om landelijk energieneutraal het water te gaan zuiveren. En bij de Grondstoffenfabriek gaat het erom om grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater. Wellicht dat we in de toekomst energie kunnen gaan leveren hier aan de omliggende bedrijven of dat we met andere bedrijven gezamenlijk de afvalstromen kunnen gaan bewerken.”

Waterschap Rijn en IJssel