EMT - Biobased economy

FOCUS OP EMT

De sector energie- en milieutechnologie (EMT) is een groeiende economische drager in de provincie Gelderland. De sector speelt niet alleen een belangrijke rol in de energietransitie en de biobased economy maar is ook van groot belang voor de werkgelegenheid.

Synergiepark InnoFase is een prominente EMT hot spot in Oost-Nederland, waar gemeente, ondernemingen en kennisinstellingen de handen ineen slaan om zich te onderscheiden met innovatieve projecten.

ENERGIE

Het prorammathema Energie op InnoFase omvat diverse projecten op het gebied van (duurzame toepassingen van) warmte en elektriciteit.

DE ULTIEME VORM VAN SYNERGIE

Als onderdeel van het InnoFasEnergy project wordt op InnoFase een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de omzetting via elektrolyse van energie uit biomassa en teruggewonnen CO2 in gas (CH4 productie).

INTEGRAAL KETENBEHEER

Bij de ondernemingen op InnoFase is een quick scan uitgevoerd om de mogelijkheden voor energiebesparing binnen bedrijven en de mogelijkheden voor synergie tussen bedrijven in beeld te brengen.

Doelstelling is om de vraag naar - en het aanbod van de verschillende energetische en grondstoffelijke stromen tussen bedrijven op InnoFase én die tussen InnoFase en haar omgeving op elkaar af te stemmen, om daarmee de duurzaamheid én de regionale economie een impuls te geven.

VERDUURZAMING ZWAAR TRANSPORT

Op 4 november 2013 werd het eerste non-venting LNG vulpunt van Nederland (en het eerste LNG vulpunt van Gelderland) geopend op InnoFase.

RUIMTELIJKE KWALITEIT

Ruimtelijke kwaliteit heeft betrekking op de thema’s landschappelijke inpassing, inrichting van de openbare ruimte en architectuur. De invulling van deze thema’s moet complementair zijn aan het synergiepark concept en de processen op InnoFase.