Focus op EMT

Focus op EMT

De sector energie- en milieutechnologie (EMT) is een groeiende economische drager in de provincie Gelderland. De sector speelt niet alleen een belangrijke rol in de energietransitie en de biobased economy maar is ook van groot belang voor de werkgelegenheid. Circa 800 bedrijven, drie universiteiten, zeven hogescholen en negen ROC’s zijn in Gelderland actief op het gebied van EMT. Gezamenlijk vormen zij de motor van nieuwe kennisclusters in de provincie.

Een voortrekkersrol voor InnoFase

Synergiepark InnoFase is een prominente EMT hot spot in Oost-Nederland, waar gemeente, ondernemingen en kennisinstellingen de handen ineen slaan om zich te onderscheiden met innovatieve projecten, zoals groen-gasproductie, smart grids, decentrale opwekking van hernieuwbare energie en schone aandrijftechnologie. Op InnoFase lopen verschillende projecten waarin ondernemingen samen biobased technologies onderzoeken en toepassen.

Hoe wij bijdragen aan EMT / BIOBASED ECONOMY

Synergiewerking tussen bedrijven; dat is de kern van het programma dat de gemeente Duiven samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen realiseert op InnoFase. Het cascaderen van stromen (de energetische of fysische output van het ene bedrijf vormt de input voor het andere bedrijf) en de productie van duurzame energie staan daarbij centraal. De gemeente, bedrijven en overige partners werken op innovatieve wijze samen om tot verduurzaming van energie-, water- en grondstoffenverbruik te komen. De gezamenlijke ambitie is: InnoFase ontwikkelen tot hét icoon in de circulaire economie.