Kavel Verkoop

GRONDUITGIFTE

Synergiepark InnoFase heeft een totale omvang van 60 hectare. Er is nog zo’n 14 hectare beschikbaar voor nieuwe bedrijven, waarbij zowel koop als erfpacht mogelijk zijn. Op InnoFase worden creativiteit en nieuwe initiatieven omarmd, door zowel de bedrijven op het synergiepark als de gemeente Duiven.

ZONERING GELUID

Sinds 2008 zijn er op Synergiepark InnoFase beleidsregels van kracht op het gebied van geluid; op dit moment is het synergiepark het enige geluidgezoneerde industrieterrein van Nederland.

PARKMANAGEMENT

Door parkmanagement geeft de gemeente Duiven invulling aan de operationele samenwerking tussen bedrijven op InnoFase én tussen de bedrijven en de gemeente.

VERENIGING VAN EIGENAREN

Iedereen die zich vestigt op Synergiepark InnoFase wordt verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE regelt de collectieve beveiliging op het terrein en zorgt voor de instandhouding van de bewegwijzering.

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN

In samenwerking met de gemeente, politie en brandweer hebben de bedrijven op Synergiepark InnoFase het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald.