Bestemmingsplan

Sinds 2008 zijn er op Synergiepark InnoFase beleidsregels van kracht op het gebied van geluid; op dit moment is het synergiepark het enige geluidgezoneerde industrieterrein van Nederland. Met deze beleidsregel wordt voorkomen dat één bedrijf alle milieugebruiksruimte kan opeisen en de rest van het terrein niet meer kan worden uitgegeven. Het synergieconcept op InnoFase heeft dus ook betrekking op de milieugebruiksruimte.