Over InnoFase

HET SYNERGIEPARK CONCEPT

Synergiepark InnoFase is dé vestigingsplaats in Oost-Nederland voor ondernemingen die actief zijn in energie- en milieutechnologie (EMT) en/of de biobased economy.

FACILITEITEN

Synergiewerking tussen bedrijven; dat is de kern van het duurzaamheidsprogramma dat de gemeente Duiven samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen realiseert op InnoFase. Het cascaderen van stoffelijke stromen (de energetische of fysische output van het ene bedrijf vormt de input voor het andere bedrijf) en de productie van duurzame energie staan daarbij centraal.

AANSLUITING OP DE EMT-SECTOR

Synergiepark InnoFase beschikt over uitstekende eigenschappen en voorzieningen voor ondernemingen van uiteenlopende aard en omvang.

ROL GEMEENTE DUIVEN

De gemeente Duiven stimuleert de sector energie- en milieutechnologie (EMT) en de lokale bio-based economie door een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven te creëren.

SOCIAAL DUURZAAM ONDERNEMEN

Op Synergiepark InnoFase wordt veel aandacht besteed aan sociaal duurzaam ondernemen. Het doel: werkgevers ondersteunen bij het aantrekken van personeel en werkzoekenden helpen bij het vinden van een passende baan.