Aansluiting op de circulaire economie

Synergiepark InnoFase stimuleert de samenwerking tussen de op het park gevestigde bedrijven. Tegelijkertijd wordt er actief gezocht naar mogelijkheden voor samenwerking met externe partijen en organisaties. Het uitgebreide netwerk van InnoFase helpt bedrijven om aansluiting te vinden bij de circulaire economie.

Synergiepark InnoFase maakt deel uit van het EMT cluster kiEMT/Greentech Alliances. Ook is InnoFase één van de 5 Innovatiehubs van de regio Arnhem Nijmegen en draagt het bij aan het programma-onderdeel Smart Energy. Daarnaast is InnoFase actief in diverse regio-overschrijdende netwerken.

Een belangrijke partner voor de bedrijven op Synergiepark InnoFase is stichting kiEMT. kiEMT levert een bijdrage aan de economie door het creëren van een gunstig vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers en organisaties op het gebied van energie- en milieutechnologie in Oost-Nederland. kiEMT genereert een enorm kennispotentieel dat bijdraagt aan het realiseren van nieuwe bedrijvigheid, arbeidsplaatsen en duurzaamheidsdoelstellingen. In de afgelopen jaren heeft kiEMT honderden bedrijfsideeën gescout, seedleningen verstrekt en bedrijven bij tal van vraagstukken ondersteund.

Overige partners

Naast de EMT-gerelateerde netwerken brengt InnoFase bedrijven ook graag in contact met andere partijen die een bijdrage kunnen leveren aan zakelijk succes. Dit kunnen kennispartners zijn, zoals Wageningen University & Research Centre of de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, maar ook ondernemersverenigingen die als belangenbehartiger kunnen optreden, zoals Lindus en MKB-Duiven.

Lindus is een ondernemersvereniging waarvan de leden bestaan uit bedrijven die zijn gevestigd op de bedrijventerreinen in de Liemers. Lindus voert als belangenbehartiger van de leden dialoog met diverse partijen en neemt deel aan overlegorganen die bijdragen aan het economische klimaat van de Liemers. Hiermee benut Lindus de sterke kanten van de overheid, het onderwijs en de ondernemers in en buiten de regio. Lindus organiseert maandelijkse netwerkbijeenkomsten voor haar leden met de doelstelling om de economische activiteit in de regio te versterken en uit te breiden en kennis uit te wisselen.

MKB-Duiven is een ondernemersvereniging voor en door Duivense ondernemers. De vereniging behartigt de belangen van de zelfstandige ondernemers en ondernemingen in het MKB in de gemeente Duiven. MKB Duiven vertegenwoordigt onder andere de ondernemers in diverse organen en commissies, bevordert het overleg tussen de ondernemers en het gemeentebestuur en organiseert voor de leden diverse informatieve bijeenkomsten.