Het synergiepark concept

Synergiewerking tussen bedrijven; dat is de kern van het programma dat de gemeente Duiven samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen realiseert op InnoFase. Het cascaderen van stromen (de energetische of fysische output van het ene bedrijf vormt de input voor het andere bedrijf) en de productie van duurzame energie staan daarbij centraal. De gemeente, bedrijven en overige partners werken op innovatieve wijze samen om tot verduurzaming van energie-, water- en grondstoffenverbruik te komen. De gezamenlijke ambitie is: InnoFase ontwikkelen tot hét icoon in de circulaire economie.

Doelstellingen Synergiepark InnoFase

  • Realiseren van circulaire ketens van (biobased) grondstoffen en energie.
  • Realiseren van efficiënte processen van en tussen bedrijven.
  • Faciliteren van de ontwikkeling van kennis op het gebied van economie, techniek en milieu.
  • Faciliteren van groeiende ondernemingen; van starter tot multinational.
  • Nieuwe bedrijven aantrekken, werkgelegenheid behouden en creëren.
  • Nieuwe verdienmodellen verkennen & ontwikkelen.
  • Samenwerking met partijen.

Resultaten

Op InnoFase lopen verschillende projecten waarin ondernemingen samen de toepassing van technologieën en innovaties onderzoeken. Inmiddels zijn er aansprekende resultaten behaald.